Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus turvaa yrityksen toiminnan tuloksen, jos toiminta pysähtyy tai häiriintyy äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman takia. Syitä toiminnan keskeytymiselle voi olla monia, esimerkiksi tulipalo, koneen rikkoutuminen tai vastaavat tapahtumat yrityksen alihankkijalla tai tavarantoimittajalla. Keskeytysvakuutus on yksi yrityksen tärkeimpiä vakuutuksia.

Keskeytysvakuutus korvaa vahinkoajalta menetetyn katteen, muuttuvat palkat ja keskeytysvahingon rajoittamisesta aiheutuneet kulut.

Keskeytysvakuutus on tarpeellinen sellaiselle yritykselle, ammatinharjoittajalle tai yhteisölle, jolla on vakuutettavaa omaisuutta. Yleensä omaisuusvahingon sattuessa syntyy jonkintasoinen keskeytys yrityksen toiminnalle.

Add Your Comment

*

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>